Kouluttajat

Kouluttajat

Luovan muistelutyön tavoitteena on samoin kuin luovan muistelun työstää muistot taiteeksi. Muistelutyötä tehdään useimmiten ryhmässä toisten ihmisten kanssa. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä.

Leonie Hohenthal-Antin

Leonie Hohenthal- Antin on luovan muistelutyön, taidegerontologian ja erityisesti muistojen teatterin pioneeri, joka on tuonut Englannista Suomeen Muistojen Talon sekä Muistojen teatterin konseptit.

Hän on tehnyt väitöskirjan Jyväskylän yliopistolle aiheesta Ikäihmiset teatterin tekijöinä sekä julkaissut kirjat Kutkuttavaa taidetta – taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä, Muistot näkyviksi – muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä sekä Muistellaan – luovat menetelmät muistisairaan tukena.

Leonie Hohenthal-Antin on kiertänyt luennoimassa ja vetämässä luovan muistelun sekä muistojen teatterin työpajoja niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. Hän on myös käynnistänyt Ruotsissa muistojen teatterin.

Lue lisää http://www.leoniehohenthal.com