Mitä luova muistelutyö on?

Mitä luova muistelutyö on?

Luovan muistelutyön tavoitteena on samoin kuin luovan muistelun työstää muistot taiteeksi. Muistelutyötä tehdään useimmiten ryhmässä toisten ihmisten kanssa. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä.

Muistojen Talo on Suomen ainoa luovan muistelun keskus, jossa kuka tahansa voi osallistua luovaan muisteluun tai kouluttautua luovaan muistelutyöhön (Lumu-työ).

Luova muistelu kiteytyy neljään kivijalkaan. Siinä korostuvat:

  • luovat taidelähtöiset työtavat
  • elämyksellisyys
  • toiminnallisuus
  • yhteisöllisyys

Muisteleminen kuuluu jokaiseen elämänvaiheeseen. Kaikenikäisillä on muistoja, joita voidaan työstää luovalla tavalla ja jakaa muille kiinnostavalla tavalla. Käyttämällä luovia, taidelähtöisiä työtapoja muistot jalostuvat. Luova muistelu tuo tekemiseen iloa ja riemua. Yhdessä tekeminen taas synnyttää me-henkeä ja voi ehkäistä näin syrjäytymistä.

Muistelutyöstä kumpuava taidetoiminta sisältää sekä luovan intohimon että elämänpalasten kokoamisen. Se merkitsee mm. mahdollisuutta tulla nähdyksi, olla menneen asiantuntija, olla osa yhteisöä ja toteuttaa itseään. Henkisen toimintakyvyn kannalta nämä ovat tärkeitä tekijöitä.

LUMU-työ

Luova muistelutyö on myös ammatillinen työmenetelmä, jota voidaan soveltaa hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuurityössä. Sen tavoitteena on samoin kuin luovan muistelun työstää muistot taiteeksi. Muistelutyötä tehdään useimmiten ryhmässä toisten ihmisten kanssa. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää ihmisten välistä ymmärrystä.

Luovassa muistelutyössä käytetään järjestelmällisellä tavalla luovia ja taidelähtöisiä, muistelua virittäviä, toimintamuotoja: kuvataidetta, musiikkia, draamaa, tanssia, liikettä, ääniä, esineitä, kuvia, materiaaleja, jopa hajuja ja makuja. Muistojen Talo tarjoaa luovan muistelutyön koulutusta
(ks. luovan muistelutyön koulutus ja tietoa koulutuspäivistämme).

Luovan muistelutyön toimintamallia on Muistojen Talolla toteutettu ja kehitetty yhdessä Euroopan muistelutyöverkoston partnerimaiden kanssa jo vuosia. Euroopan komissio myönsi v. 2016 muistelutyöverkostolle erityiskunniamaininnan kehittämistyöstä, sen vaikuttavuuden ja luovien käytäntöjen ansiosta.

Klikkaa tästä EU-komission kunniamainintaan Success story.