Muistojen teatteri

Muistojen teatteri

Muistojen teatteri perustettiin Muistojen Talolle tammikuussa 2005.
Ensimmäinen Muistojen teatterin esitys oli Elämää Kotkassa sodan varjossa.

 

Muistojen teatteri (Reminiscence Theatre) on uusi teatterilaji, joka poikkeaa perinteisestä teatterista siten että valmista käsikirjoitusta ei ole. Esityksen työstäminen alkaa yksilön omista, todellisista muistoista valitun teeman pohjalta. Myös Kotkan Muistojen Talolla on mahdollista kouluttautua muistojen teatterin menetelmiin (lue lisää luovan muistelutyön koulutuksesta ja koulutuspäivistämme).

Muistoihin pohjautuvan teatterin lähtökohdat rakentuvat sen mukaan, tekevätkö teatteria ammattilaiset tai harrastajat, ikäihmiset tai nuoret. Muistojen teatteri soveltuu myös työskentelyyn muistisairaiden kanssa, jolloin puhutaan mieluummin draamasta kuin teatterista, joka esiintyy julkisesti. Yhteistä on se, että esitys pyrkii todenmukaisuuteen vuoropuhelua myöten. Se on ”tositeatteria” parhaimmillaan.

Muistojen teatteri on osoittautunut vahvaksi muistelu- ja erityisesti sukupolvet ylittävän kulttuurityön välineeksi. Se avaa suoran ja elämyksellisen linkin yksilön kautta kerrottuun lähihistoriaan. Yksi tavoitteista on rakentaa siltaa nuorten ja vanhojen välille.

Muistojen teatteri -konseptin on Englannissa kehittänyt Euroopan muistelutyöverkoston koordinaattori Pam Schweitzer, ja Suomeen sen toi senioriteatteria tutkinut draamakouluttaja Leonie Hohenthal-Antin. Hän on myös tuonut muihin Pohjoismaihin muistojen teatteri -konseptin (Minnenas teater).

Muistojen Talon oma Nelikko-teatteriryhmä

Muistojen Talon oma muistojen teatteri -ryhmä – nykyisin nimeltään ”Nelikko” – on vuodesta 2005 tehnyt ikäihmisten omista muistoista teatteria. Ikäihmiset ovat itse näytelleet omat muistonsa.

Muistojen teatteri on tarjonnut ikäihmisille foorumin kertoa luovalla tavalla omasta eletystä elämästään ja näin tulla näkyväksi. Eräänä tärkeänä tavoitteena on viedä lapsuus- ja nuoruusmuistoihin pohjautuvia esityksiä hoivakoteihin, joissa ikäihmiset ja erityisesti muistisairaat yleisönä voivat samaistua esityksen tuttuun maailmaan.

Ensimmäisen esityksen nimi oli Elämää Kotkassa sodan varjossa, jonka ensi-ilta oli huhtikuussa 2005 eurooppalaisen muistorasianäyttelyn yhteydessä.

Tässä esityksessä näyttelijät eivät menneet ”rooleihin” vaan he esiintyvät itsenään ja muistelivat omia todellisia sota-ajan kokemuksiaan. Leonie Hohenthal-Antin, esityksen ohjaaja, loi viitteellisen käsikirjoituksen ryhmäläisten muistoista, sota-ajan iloista ja suruista.

Elämää Kotkassa sodan varjossa -näytelmä oli ohjelmistossa kaksi vuotta. Sitä esitettiin useassa hoivakodissa ja palvelutalossa. ”Harvinaista herkkua, kaiken tuon olen kokenut itse”, sanoi miespuolinen hoivakodin asukas.

Muistojen teatteri esiintyi syksyllä 2005 Mikkelin senioriteatteripäivillä ja keväällä 2007 Valkealassa Suomen Harrastajateatteriliiton senioriteatteripäivillä. Valkealassa oli myös muistojen teatterin ensimmäinen valtakunnallinen työpaja.

MINNENAS TEATER(suomenkielinen) Leonie Hohenthal-Antinin haastattelu
Nordiska Amatörteatter Förbundet


Muistojen teatterin esitykset

Elämää Kotkassa sodan varjossa (2005-2007)
Muistathan kai (2013-2015)
Onnen murusia (2015-2016)
Oi niitä aikoja (2017-2018)
Suomi-neidon tango (2022-)