Tietoa kannatus­yhdistyksestä

Tietoa kannatus­yhdistyksestä

Muistojen Talon mallina on ollut Lontoon Blackheathissa 1987 avattu Age Exchange Reminiscence Centre, joka on ensimmäinen kansainvälisesti tunnettu muistelutyön luovien menetelmien kehittämiskeskus. Muistelun terapeuttinen, opetuksellinen ja kulttuurinen käyttö on jo pitkään ollut vakiintunut osa vanhustyön menetelmiä.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Leonie Hohenthal-Antin tutustui Englannissa Age Exchangen toimintaan ja toiminnanjohtaja Pam Schweitzeriin vuonna 2000 tehdessään väitöskirjaa senioriteatterista.

Age Exchangen johtaja vieraili 30.8.2002 Kotkassa ja hän esitteli keskuksen toimintaa kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajille järjestetyssä tilaisuudessa. Pam Schweitzerin esitys innosti kotkalaisia muistelutyön kehittämiseen ja mahdollisen toimipisteen perustamiseen.

Kotkassa kaupunginhallituksen vahvistaman Muistojen Talo -projektin myötä käynnistettiin Muistojen Talon toiminta 6.3.2005 maaherran talona tunnetussa puutalossa Kotkansaarella osoitteessa Merikatu 3.

Muistojen Talo on ainoa Suomessa toimiva luovaa muistelutyötä kehittävä yksikkö.  Muistojen Talon toiminnassa korostuu sosiokulttuurinen vanhustyö.

Muistojen Talon Kannatusyhdistys ry perustettiin 12.2.2004.

Toiminta-ajatus

Muistojen Talolla muistoista ja eletystä elämästä haetaan voimaa eri sukupolvien väliseen vuoropuheluun kulttuurin keinoin.

Muistojen Talon toiminta

Muistojen Talossa järjestetään toimintaa kaikenikäisille kulttuurin ja taiteen keinoin. Siellä järjestetään erilaisia tapahtumia, kursseja, näyttelyitä. Muistojen Talossa voi harrastaa mm. teatteria, käsitöitä ja henkilökohtaisen muistorasian tekemistä.

Muistojen Talo on ollut mukana useissa niin kansainvälisissä kuin kansallisissa projekteissa, joiden tavoitteena on ollut muistisairaiden elämänlaadun edistäminen ja omaisten tukeminen. Muistojen Talo toimii myös luovan muistelutyön koulutus- ja kehittämiskeskuksena.

Muistojen Talossa:

  • voi jakaa muistojaan nuoremmille menneen asiantuntijana
  • voi työstää elettyä elämäänsä ja lähihistoriaansa taiteen keinoin
  • arvostetaan tavallisen kotkalaisen arkea ja arjen historiaa
  • käytetään luovia menetelmiä (kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ym)
  • jokainen on kulttuurin tuottaja